Informasjon

Skriv inn informason om korpset, 

Å spille i korps er en av svært få aktiviteter som bygger fellesskap på tvers av alder og kjønn.