Årene 1962-1972

Årene 1962 – 1972

Etablering av korpset

SESONGEN 1962/1963

Kviltorp skolemusikkorps første styre fikk ikke en lett oppgave der de skulle lede korpset i dets første år. Styret hadde 3 hovedoppgaver denne sesongen: 1. Fremskaffe de nødvendige økonomiske midler. 2. Anskaffelse av instrumenter. 3. Anskaffelse av uniformer. Den 19. juni 1962 kunne styret innkalle til ekstraordinært møte hvor korpsets 30 første medlemmer fikk utdelt instrumenter. Medlemmene øvde iherdig før sin første opptreden, som skulle bli like før jul på et møte i mødreklubben. 17. mai 1962 opptrådte korpset for første gang i sine nye uniformer. Uniformen var grønn med hvit skjorte og gult slips. Til uniformen hørte også grønne båtluer. Guttene hadde bukser, mens jentene hadde skjørt. Det som imidlertid var høydepunktet denne sesongen var musikkstevne i Molde i pinsa! Her møttes hundrevis av musikere til stevne. Korpset dirigent var Øyvind Flemmen som dirigerte korpset i 6 år, mens Petter Skare var formann i 4 sesonger.

SESONGEN 1963/1964

Korpset spilte denne sesongen på en rekke tilstelninger som læremøter, mødreklubbens basar, St. Hans aften på Kviltorp Camping, juletrefest og på Romsdalsmuseet under «Sangens og Musikkens dag». I tillegg selvsagt på 17. mai. Sesongens høydepunkt var utvilsomt deltagelse på landsstevnet i Oslo 26. – 28. juni 1964.

SESONGEN 1964/1965

Årets tur gikk til fylkesstevnet i Volda og til denne turen hadde korpset også fått sin egen fane. En komité bestående av fru Johansen, O. Toft og A. Tennfjord ble oppnevnt. Disse tre sørget for at det grunnleggende arbeid ble gjort. Banneret var tegnet av dekoratør Angvik hos firma L. Sættem & Co og brodert av Petra Aarø. Lærer Arnulf Stavik hadde laget monogrammet og gjort metallarbeidet, mens stanga var laget av Toft Interiør. Denne sesongen bestod korpset av 44 musikere.

SESONGEN 1965/1966

Korpset deltok denne sesongen på sonestevne på Åndalsnes i pinsa og på musikkfestivalen i Trondheim 12. til 15. august. Det var en meget aktiv sesong og korpset var ute for å spille på hele 21 tilstelninger/arrangementer!

SESONGEN 1966/1967

A. Berild tok over som formann i korpset og hadde dette vervet i 4 år. Sesongens høydepunkter var sonestevne på Ørskog og sommertur til Lillehammer. Ved sesongens slutt hadde korpset 29 musikere, foruten tamburmajor og fanebærere.

SESONGEN 1967/1968

Dette var Øyvind Flemmens siste sesong som dirigent i korpset og høydepunktet var utvilsomt sommerturen til Bergen. Ved sesongens slutt var korpset kommet opp i 39 aktive musikere.

SESONGEN 1968/1969

Henry Vaagsæter tok over som dirigent etter Øyvind Flemmen denne sesongen. Korpsets 42 musikere deltok denne sesongen på kretsstevne i Kristiansund og fikk i juni besøk av Egge skolekorps fra Steinkjer. En flott opplevelse for begge korpsene.

SESONGEN 1969/70

Korpset var denne sesongen med på å arrangere kretsstevne i Molde. Sammen med Kvam Skolemusikkorps, Langmyra Skolemusikkorps og Molde Guttemusikkorps tok de i mot imponerende 53 korps og ca 2.200 deltakere! I tillegg var korpset på gjenvisitt til Egge skolekorps i Steinkjer.

SESONGEN 1970/1971

F. Aarøe tok over som formann i korpset og hadde dette vervet i 4 år. Dette skulle bli korpsets siste sesong i de grønne uniformene. Nye uniformer skulle være klar til 10 års jubileumet året etter. Korpset deltok på landsstevne i Gjøvik 26. og 27. juni. Et imponerende stevne med 168 deltakende korps og 8.000 musikere! Det ble en opplevelsesrik helg for et korps på ca 50 musikere fra Molde.

SESONGEN 1971/1972

Korpsets 10-års jubileum ble markert med jubileumskonsert i Molde Kino søndag 5. mars. Det var godt fremmøte på konserten og den ble meget godt fremført og senere omtalt i alle byens aviser. Korpset stilte for første gang opp i sine nye blå uniformer. Lørdag 11. mars ble selve 10-årsjubileumet feiret. Korpsets aktivitet var stor i jubileumsåret og en av opptredene var på Hellandheimen som ble en stor opplevelse både for musikere og et engasjert publikum.